Lieve Diana,

We hadden de afspraak dat ik namens Familie Focus een review zou schrijven over ‘Perfecte bevallingen bestaan niet’, je tweede boek.
Niet in de laatste plaats omdat je samen met Anna Verwaal workshops zou gaan geven voor onze academie, waarin jullie thematieken verbonden zouden worden.
Je wereldse bestaan is ruw onderbroken door je plotselinge overlijden. De afspraak tussen ons is gebleven en wordt nu ingelost.
In dankbaarheid voor de deling en verspreiding van je enorme kennis en ervaring in je vakgebied hoop ik dat jouw kennis nog lang mag worden aangehaald in de professionele wereld rondom conceptie, zwangerschap, geboorte en ontwikkeling.
Evenzo dankbaar ben ik Angelique Verstegen; je vriendin en collega, die de moed heeft om het stokje van je over te nemen en jouw kennis en haar eigen ervaring te gaan verenigen en verspreiden.

Liefs A.

foto-diana-kosterHet tweede boek van Diana Koster; ‘Perfecte bevallingen bestaan niet’, gaat niet over de technische aspecten van bevallingen. Het gaat veeleer over de persoonlijke ontwikkeling en de gevolgen voor de persoonlijke ontwikkeling van moeder en kind, geplaatst in het kader van het life-event: bevallen. Het gaat over begrijpen en begrepen worden, over luisteren naar iemands eigen verhaal, eigen ervaringen en het verwerken hiervan: over het grote belang hiervan in en rondom geboortezorg en alle professionals werkzaam in dit gebied.

De auteur spreekt met haar schrijfwijze de lezer op een zeer persoonlijke wijze aan. Persoonlijk omdat het ieders verhaal is en kan zijn; het over de ontwikkelingskansen van kinderen gaat en de uitdagingen in het ontwikkelen van de hechtingsrelatie tussen ouders en kinderen, kind en moeder en de relatieontwikkeling tussen ouders onderling. Een gegeven waar elk elk mens mee te maken heeft in zijn/haar leven, tenminste elk mens dat een kind van een ander mens is. Een universeel gegeven.

Het gaat ook over de nieuwste onderzoeken en ontwikkelingen in de vakgebieden rondom deze essentiële levenskennis en ontwikkelingskennis en het gaat over luisteren. Luisteren naar persoonlijke belevingen, onafhankelijk van technische professionele belevingen of familiare belevingen. Het gaat vooral NIET over ‘vergelijkbare’ belevingen van anderen.

Elk conceptie-, zwangerschaps- en geboorteverhaal is uniek en wordt gekenmerkt door de beleving die de personen, hierbij direct betrokken, als ervaring en herinnering hebben. De wijze waarop Diana Koster dit boek heeft opgebouwd maakt telkenmale duidelijk dat de optiek van moeder, vader, familie en zorgverleners uiteen kan lopen en niet noodzakelijkerwijs hoeft aan te sluiten.

Gezien het feit een kwart van de Nederlandse vrouwen, na hun eerste bevalling, na 3 jaar, nog met een negatief en angstig gevoel terugkijkt op hun bevalling, met alle mogelijke gevolgen van dien, lijkt het meer dan nodig om ruimte en een hernieuwd denken en handelen te ontwikkelen rondom dit life-event.

Een bevallingservaring, positief of negatief, raakt iemand altijd in zijn diepste kern. Wanneer deze ervaringen té overweldigend zijn en het angstniveau van de betrokkenen overmatig triggert, kunnen de gevolgen voor zowel moeder, kind als relatie verstrekkend zijn.

Gezien een bevalling eenieder zowat het mooist denkbare ter wereld schenkt; een kind, lijkt het bovenal nog ‘not done’ om negatieve ervaringen hieromtrent op een constructieve wijze te erkennen, herkennen en te kunnen gaan verwerken.
Zolang het belang hiervan niet wordt onderkend; wordt een blijvende onterechte associatie in leven gehouden. Het is namelijk niet het o zo gewenste kind dat de aanleiding is geweest voor de ontwikkeling van een negatief denk- en gevoelspatroon; het is ‘slechts’ de wijze waarop dit kind op de wereld is gekomen.

Wanneer vanuit de professionele wereld het onderscheid en het belang van deze wijze onderkend wordt; er aandacht gegeven kan worden aan de verwerking van een persoonlijke negatieve ervaring, die soms een onvoorstelbaar grote impact heeft op de personen: kunnen voor moeder en kind, voor partners veel toekomstige problemen voorkomen worden.

In het boek ‘Perfecte bevallingen bestaan niet’ wordt kennis en ervaring op een prettig leesbare manier afgewisseld met persoonlijke ervaringsverhalen van moeders en vaders. Koster geeft in haar boek een voorzet aan professionals, een voorzet tot technieken en modellen waarmee gewerkt kan worden met ouders aan verwerking en persoonlijke ontwikkeling. Met eenvoudig inzichtelijke en toepasbare tools wordt o.a. een aanzet gegeven tot bewustwording in en ontwikkeling van dit vakgebied, voor zowel ouder als professionals.

‘Perfecte bevallingen bestaan niet’, is een prettig leesbaar boek waarin iedereen die ‘ouder’ is veel herkenning zal vinden m.b.t. de aangeboden thematiek; een aanrader voor iedereen die ‘ouder’ wenst te worden en een must/studieboek voor elke professional die met kinderen en ouders werkt, zeker voor diegenen die in en rondom geboortezorg en de eerste ontwikkelingsjaren werkzaam zijn.

Diana schrijft o.a.: ’Wanneer jij je baby niet begrijpt, leert hij zichzelf niet begrijpen…’
Ik wil daar graag aan toevoegen: ‘ Wanneer jij jezelf niet voldoende begrijpt, leer jij je baby minder makkelijk begrijpen’.

schermafbeelding-2016-09-20-om-16-05-54Trots en dankbaar dat ik haar heb mogen kennen en o.a. ik met Familie Focus haar gedachtengoed verder mag gaan uitdragen.

Beide boeken van Diana Koster zijn verkrijgbaar via bol.com

https://www.bol.com/nl/c/algemeen/diana-koster/7485704/index.html?lastId=24004