In Sickness and in Health, it all begins in the Whomb.

Er zijn van die tijden dat een aantal zaken bij elkaar komen in ‘ontwikkelingsland’ en het de moeite waard is om er een schrijfsel aan te wijden…

Voor allen die geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingen met betrekking tot ontwikkeling.

De Amerikaanse documentairemaakster Kathleen Man Gyllenhaal sprak voor haar film In Utero met psychiaters, psychologen, neurologen, kinderartsen, gynaecologen en anderen over het belang van de prenatale fase voor de latere gezondheid en de vorming van het ‘zelf’. Het trefwoord: epigenetica. Voor wie de docu nog niet gezien heeft: zonder meer de moeite waard en niet alleen voor degenen die het liefst leren met behulp van beeld!
Treffend heeft zij inderdaad middels niet alleen gesprek maar ook visualisatie het ontstaan van de menselijke imprint vastgelegd. Imprint wordt in deze documentaire door Dr. Gabor Maté omschreven als; de vastlegging van events, ervaringen, gewaarwordingen, onder andere ook die gewaarwordingen die vastgelegd zijn in het DNA van eerdere generaties, gedurende de prille start van het leven. In the whomb; in utero, die bepalend zijn voor de ontwikkeling van een kind.
Leidend in deze overtuiging is het onderscheid dat gemaakt dient te worden tussen actieve herinnering ( een beeld actief aanwezig in het geheugen dat oproepbaar is) en passieve herinnering ( een beeld aanwezig in het geheugen dat niet oproepbaar is). Deze passieve herinneringen worden verondersteld aanwezig te zijn in elk mens en van generatie op generatie overgedragen te worden. Dit geldt uiteraard voor zowel goede als slechte herinneringen en dat is evenzeer positief als negatief nieuws.
Passieve herinneringen zijn herinneringen uit familiegeschiedenis en herinneringen uit de tijd in de baarmoeder. Het lijkt erop dat de mens op de wereld komt met een schat aan multi-generationele passieve herinneringen uit de familiegeschiedenis opgeteld bij passieve herinneringen opgeslagen in de tijd die in de baarmoeder doorgebracht wordt.
Thomas R. Verny; een van ’s werelds leidende autoriteiten op het gebied van het effect van de prenatale en vroege postnatale omgeving op de ontwikkeling van de mens, verwoordt het als volgt: Wanneer bepaalde genen ‘aan’ gezet worden tijdens de vroege ontwikkeling, blijven deze ‘aan’ staan totdat de omgeving deze op een of andere manier ‘uit’ zet.
Als voorbeeld wordt de moeder aangehaald die tijdens de zwangerschap in rouw, depressief of angstig is ( bijvoorbeeld levend in een oorlogsgebied of ten gevolge van huiselijk geweld of overlijden van een dierbare); tengevolge hiervan zal de ‘imprint’ een gezonde ontwikkeling ten dele in de weg staan. Het hoge gehalte van stress-hormonen van de moeder lijkt namelijk van invloed te zijn op de ontwikkeling van een kind. Hoe meer stress, hoe meer schade, met name met betrekking tot de emotionele ontwikkelingskansen van een kind.
Al met al meer dan voldoende aanleiding voor een nieuwe dialoog in de wereld van ontwikkeling en elk vakgebied dat zich ermee bezig houdt. Wetenschappelijke kennis is hier voor velen een startpunt om hopelijk niet alleen ‘technisch’ te begrijpen wat hier plaatsvindt, maar nog veel meer een aanzet om een verder inzicht te verschaffen in de ontwikkeling van de mens, ofwel het kind.
De ecologie van de wereld begint met de ecologie van de baarmoeder. Er ontstaan geen goede mensen en vrede in de wereld, zonder vredelievende goedaardige kinderen. En dat begint bij conceptie, stelt Thomas R. Verny, niet bij geboorte.

 

Nu hebben we een, oorspronkelijk, Nederlandse expert in ons midden die zich al meer dan 20 jaar bezig houdt met de bovenstaande vakgebieden; Anna Verwaal. Anna spreekt even zo lang wereldwijd op symposia, congressen en in kleine settings: heeft reeds duizenden professionals geschoold met haar kennis en ervaring in pré-, peri-, en postnatale psychologie en epigenetica. Zij is van oorsprong Child Care Nurse, heeft  wereldwijd scholing gehad van experts en draagt haar kennis over in o.a. Brazilië, India, U.S.A, Azië en West-Europa. Ook geeft zij bijna jaarlijks een aantal workshops in Nederland. In 2013 was zij een van de spreekster op een Tedx event.

 

Anna Verwaal shares some of the latest research and findings in epigenetic science and pre and perinatal psychology and explains how the conception, womb and birth experience leaves a lasting imprint on our lives.
She also illustrates that if we want to support the future of humanity and give our children an optimum start in life, parenting should begin before conception.
Anna is a maternal-child health nurse, midwifery and nursing instructor, conscious conception and birth consultant, certified lactation educator and birth photographer from the Netherlands, currently residing in the USA.

We hadden tevens een expert in Nederland op het gebied van zwangerschap, bevalling ( de mogelijke gevolgen) en de invloed hiervan op moeder en kind en specifiek de verbinding tussen moeder en kind; Diana Koster, verloskundige, vrouwencoach en bevallingsverwerkingsspecialist; helaas is zij in April jongstleden overleden. Diana is de schrijfster van 2 baanbrekende boeken ‘Perfecte moeders bestaan niet‘ en ‘Perfecte bevallingen bestaan niet‘, waarin zij haar kennis en  ervaring gedeeld heeft met het Nederlandse publiek. De vakgebieden, kennis en ervaringen van Anna Verwaal en Diana Koster sluiten naadloos aan op elkaar en bestrijken daarmee een groot deel van dat deel van ontwikkeling wat plaatsvindt vóór, tijdens en kort na de geboorte. Angelique Verstegen, o.a. verloskundige,trainer mindfullness, lifecoach, bevallingsverwerkingsspecialist én naaste collega van Diana Koster, heeft onlangs besloten het stokje over te nemen en haar kennis, ervaring die zij met Diana deelde verder te verspreiden. Angelique heeft meegewerkt aan de tot stand koning van beide boeken en mag ook een expert genoemd worden in haar vakgebied.

angelique-geknipt-ca59be1006

foto-diana-kosterboeken-diana-koster


     
Refererend aan het bovenstaande lijkt de capaciteit waarmee kinderen geboren worden enorm en behoorlijk compleet. Ouders, met ook een imprint, zijn degenen die ervoor verantwoordelijk zijn om deze capaciteiten tot ontwikkeling te kunnen laten komen. Professionals, met ook een imprint, begeleiden deze ouders mogelijk, tijdens life events, vrijwillig of niet, daar waar zij het niet geheel zelfstandig redden. Kennis die essentieel lijkt te zijn wanneer wij naar de ontwikkeling van de mens kijken en dus zeker ook kennis die essentieel is te integreren in het professioneel handelen daar waar op welke wijze dan ook gewerkt wordt met (aanstaande) ouders en jonge kinderen.

Rest mij een brug te slaan naar het onderzoek van Elizabeth Spelke, die stelt dat baby’s vanaf het begin sociaal kunnen redeneren; zij haarfijn aanvoelen tot welke sociale groep zij behoren. Kennis van die cognitieve ontwikkeling is belangrijk, stelt ze. „Als we conflicten willen beheersen en het milieu willen redden en willen leren omgaan met nieuwe technologieën”, zegt ze, „dan moeten we weten hoe het menselijk denken werkt. En om dat te weten, moeten we bestuderen hoe het zich ontwikkelt, welke factoren daarbij meespelen.

Wellicht of misschien dan ook al in utero….?

Dit is een van de redenen waarom Familie Focus zich richt op ontwikkeling van met name het hele jonge kind. Op het jonge ontwikkelings- en geboorteproces en de eerste postnatale ontwikkelingsperiode, waarbij wij een focus aanbrengen op zowel ontwikkeling van het kind, als op ouderschap in deze fase, als de ontwikkeling van professioneel handelen.

Is je interesse gewekt in epigenetica en pré-, peri- en postnatale psychologie en de toegevoegde waarde hiervan voor je professioneel handelen of was je dit vooraf al? Via de onderstaande link, vind je de weg naar 2 workshops in ons jaarprogramma waarin deze thematiek uitvoerig belicht wordt. Anna Verwaal en Angelique Verstegen vullen deze eendaagse workshop met hun uitvoerige kennis en ervaring rondom deze thematiek. Je bent van harte welkom, in Born of in Nijkerk, 4 of 18 November.

 

Familie Focus workshops.