Het gedachtegoed, de pedagogische visie van Jesper Juul, onderscheidt zich van andere visies doordat hierbinnen geen methode geadviseerd wordt als de beste. De basis van zijn visie is de dialoog en het bewustzijn dat alle kinderen als competente mensen op de wereld komen en volwassenen zich slechts bezig hoeven te houden met de mogelijke ontwikkeling en het versterken hiervan.

Nieuwe wetenschap laat zien dat kinderen vanaf geboorte sociaal vaardig zijn en via volwassenen zich oriënteren (de wereld uitzoeken). Hierbij kopiëren zij de personen waar zij nauw bij betrokken zijn ( ouders) in die zin dat kinderen het gedrag laten zien waarvan zij vermoeden dat de volwassenen dat van hen verwachten. Vanuit dat oogpunt is het vele malen zinvoller om zich met het gedrag van de volwassenen bezig te houden dan zich op het goede of verkeerde gedrag van de kinderen te richten.

De focus in ouderschap en opvoeding dient zich veel meer te richten op de verhouding tussen de ouder en het kind en de kwaliteit hiervan. Voor het tot stand brengen van de verhouding en kwaliteit zijn ouders verantwoordelijk. Hierin is gelijkwaardigheid als mens(je), waardering, het bewaken van de integriteit en grenzen van deze kinderen en volwassenen het meest aan de orde.

Kinderen willen leren, willen kopiëren wanneer er respectvol met hen wordt omgegaan, wanneer hun persoonlijke integriteit (eerlijkheid en betrouwbaarheid) en individualiteit erkend en bewaakt wordt.

Het gaat in de visie van Jesper Juul niet om missie-gedrag of beter weten, dat horen ouders al generaties lang en meer dan genoeg: het moet zo, of het moet zo. Volgens Jesper Juul gaat het erom dat ouders, leraren en pedagogische medewerkers een weg vinden waarin zij op zoek kunnen gaan naar andere omgangsvormen met kinderen en gaat het vooral niet om de huidige en vorige generaties nog langer erop te duiden dat zij het wellicht niet zo goed hebben gedaan of doen. Het is zaak dat wij de huidige generaties ouders en zeker ook de toekomstige generatie ouders alternatieven aanbieden waarmee zij een eigen en nieuwe stem kunnen gaan vinden in ouderschap en opvoeden.

Het is zaak dat wij hen ondersteunen in de zoektocht naar een eigen wijze, een eigen opvoedstijl waarbij advies en educatie in mogelijkheden wordt aangeboden. Juul ziet het als essentieel dat we gaan stoppen met een vorm als de beste aanduiden: dat werkt slechts polarisatie tussen meningen in de hand en dat verandert niets aan de opvoedculturen in gezinnen waar kinderen ECHT iets aan hebben. Dat realiseert alleen opvoedculturen/klimaten in gezinnen waarin ouders zeggen dat zij het beter weten dan een ander en denken te moeten volharden in een wijze, met alle gevolgen voor kinderen van dien.

Kijk voor meer info met betrekking tot Jesper Juul en zijn visie op www.jesperjuul.com of http://familylabassociation.com. Wil je meer lezen over Jesper Juul en de wijze waarop hij zijn visie praktisch vertaalt in opvoeden en ouderschap? Lees dan onze overige blogs waarin wij artikelen en een aantal zijn eigen blogs vertaald hebben in het Nederlands.

Alle boeken, e-books, luisterboeken etc. die Jesper Juul geschreven heeft zijn momenteel verkrijgbaar in het Engels en de meesten ook in het Duits: verkrijgbaar op o.a. Amazon.de en Amazon.com. Momenteel wordt door Familie Focus gewerkt aan vertaling van een aantal boeken in het Nederlands.