Angela peeters
Angela peeters
Mijn naam is Angela Peeters, ik ben een energieke, creatieve geest die lef, uitdaging zoeken en gezond verstand in de juiste dosis probeert te combineren, al is ‘juiste’ altijd maar de vraag en slechts een weet achteraf 😅. Ik denk buiten kaders, ben trotse moeder van 4 jong volwassenen, ontwikkelaar, verbinder, health scientist en autopsychosocioloog. Ik houd van de zon, van mensen, tapas, quarenta y tres en het buitenleven.
Mijn motto: ‘Lets’s make the world a better place, start with parenting’. Mijn doel: wetenschap en praktijk verbinden in het zorgveld en specialisten faciliteren dit te realiseren. Familie Focus is een van de initiatieven hiertoe; de doelstelling is om een jaarprogramma samen te stellen en aan te bieden waar sociale professionals vakkennis en verdieping kunnen ophalen, die hen ondersteund in hun dagelijkse werk met gezinnen, ouders en kinderen.
Ik ben altijd op zoek naar goede ideeën en initiatieven, kennis en kunde, kritisch, licentiehouder van Family Lab Nederland, oprichter van Familie Focus en gezinscoach bij Coach voor Kind en Gezin. Sinds kort mag ik mij auteur noemen, zowel professioneel als privé en zo nu en dan ben ik in mijn vrije tijd, in alle bescheidenheid, creatief bezig en breng ik graag mijn vrije tijd door met mijn dierbaren.
Waarom ik zitting heb in de Curriculum Commissie? Omdat ik deze geïnitieerd heb en graag visie en missie deel mét en ván andere professionals. En om Louis CK te citeren:
‘ I’ve seen some history’ , echter weet ik slechts wat ík weet en ken ik slechts wat ík ken en ben ik bewust van het gegeven dat je slechts in verbinding en samen kunt ontwikkelen.
Theo Ruikes
Theo Ruikes
Mijn naam is Theo Ruikes, geboren in 1957. Ik heb Orthopedagogiek gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Daarna ben ik al heel snel in het management terecht gekomen binnen instellingen voor Jeugdzorg. Daar heb ik de afgelopen 30 jaren veel innovaties tot stand kunnen brengen: ontwikkeling van ambulante zorg, gesloten jeugdzorg en vermaatschappelijking van de zorg. Mijn drive is de ontwikkeling van jeugdigen te stimuleren binnen hun context door middel van opvoeding, onderwijs en training. Al ruim 20 jaar houd ik mij bezig met ervaringsleren; een activerende methode om jongeren effectief gedrag te leren wat leidt tot een duurzaam toekomstperspectief. In het najaar verschijnt mijn nieuwste boek over dit onderwerp.
Gedurende mijn werk in de jeugdzorg, waar ik vooral binnen de residentiële zorg heb gewerkt, ben ik geconfronteerd met vele complexe situaties; vaak was een uithuisplaatsing (al dan niet in een gesloten kader) nog het enige alternatief. Ik raakte steeds meer gesterkt in de overtuiging dat het belangrijk is in de vroegste jeugdfase waar nodig ondersteuning in te zetten in de eigen leefomgeving. Het vergroten van de eigen kracht is inmiddels gelukkig een algemeen geaccepteerd uitgangspunt.
Daarnaast heb ik een grote ambitie in het versterken van de professionaliteit binnen de zorg: met behulp van nieuwe methoden, maar ook door opleiding en coaching. Ik ben auteur van het boek: Ervaringskracht; praktische toepassingen en theorie van ervaringsleren. Verschijningsdatum: September 2016.
Mijn bijdrage aan de Curriculum Commissie van Familie Focus zal bestaan uit een goede kennis van de wereld van ontwikkeling, opvoeding en hulp, een visie op activerende ondersteuning en hulp, een groot netwerk in de wereld van zorg, opleidingen en overheden, en tot slot creativiteit en een grote innovatiekracht.
Meta Kierkels
Meta Kierkels
Mijn naam is Meta Kierkels.Ik een moeder van 4 jonge kinderen, in mijn werk pedagoge met hart en ziel. Al coach, trainer en opleider probeer ik kennis en praktijk voortdurend aan elkaar te rijgen. Als pedagoge heb ik gewerkt in de kinderbescherming en in verschillende managementfuncties in de kinderopvang. Tevens heb ik als gediplomeerd docent les gegeven binnen het HBO.
Sinds 2007 heb ik mijn eigen praktijk: Lindekracht. Hierin mag ik ouders ondersteunen bij dagelijkse opvoedingsvragen. Het mooie van mijn werk is dat ik pedagogische begeleiding kan combineren met het geven van trainingen aan iedereen die met kinderen woont en werkt. Veel van de trainingen die ik geef heb ik zelf ontwikkeld en zijn gebaseerd op vragen die ouders mij het meeste stellen. Ik participeer ik in verschillende netwerken, ben ik spreker op congressen en train ik professionals die dagelijks met kinderen werken zoals binnen scholen en kinderdagverblijven.
Ik ben initiator en grondlegger deBabycoach®; een opleiding voor professionals die met ouders en baby’s werken en een ondersteunende functie hierin vervullen. Voor de Kinderopvangschool van Logavak leid ik pedagogisch medewerksters op tot deBabyspecialist®; een merk dat ook valt onder mijn beheer en zich richt op het sociaal-emotineel welzijn van baby’s die de kinderopvang bezoeken.
Mijn motivatie om deel te nemen aan de Curriculum Commissie van Familie Focus is mijn wens de aandacht voor de kracht van voorleven i.p.v. opvoeden in relaties tussen kinderen en hun opvoeders centraal te stellen. Het mooie van de commissie is dat de leden verbonden zijn in de wetenschap dat innerlijke ontwikkeling klein begint en groots kan uitpakken. Dat past prima bij mijn persoonlijke motto: “ontwikkelen doe je samen”.
Ferdinand Bijzet
Ferdinand Bijzet
Mijn naam is Ferdinand Bijzet, geboren in 1976, gelukkig getrouwd en vader van 3 kinderen. Ik werk o.a. als relatie- en gezinstherapeut, maar voornamelijk als directeur, trainer,opleider en supervisor voor het Kempler Instituut Nederland.
Ik ben sinds 1999 werkzaam in het maatschappelijk werk en de geestelijke gezondheidszorg. Na mijn opleiding tot maatschappelijk werker heb ik de opleidingen Ervaringsgerichte Psychosociale Therapie en Gestaltgezinstherapie aan het Kempler Instituut gevolgd en de opleiding Godsdienstonderwijs aan het OGG in Zwolle, aangevuld met een opleiding tot systeemtherapeut NVRG gevolgd. Ik ben geregistreerd gestalttherapeut en ECP-houder (Europees Certificaat Psychotherapie).
Ik heb veel ervaring opgedaan in het werken met relatieproblemen, identiteitsproblemen en gezinsproblemen. Daarnaast ben ik gespecialiseerd in de behandeling van verslavingen.

Mijn missie is hulpverleners te inspireren om vanuit hun kracht te werken op een manier waarop ze zouden willen dat hun cliënten ook met elkaar omgaan. Iedereen kent de uitspraak “practice what you preach”, maar veel hulpverleners zijn onbewust het antivoorbeeld van wat ze van hun cliënten verwachten. Als trainer en therapeut probeer ik vanuit die waarde te leven door het voorbeeld te zijn van openheid, eerlijkheid, kwetsbaarheid en directheid.
In mijn visie is het essentieel om hulpverleners te leren kijken naar het systeem: naar de context waarin problemen zich voordoen. Naar mijn mening worden problemen te vaak geïsoleerd van hun context en dus geïsoleerd gediagnosticeerd. 
Wat betekent het dat een jongen van 7 ongeremd woedend is? Wat is de functie van zijn gedrag in het systeem? 
Als directeur van het Kempler Instituut wil ik een actieve rol innemen in het uitdragen van de visie en missie van Familie Focus. Ik werk graag samen met gelijkgestemden, ben voorstander van het bundelen van krachten en lever vanuit dit oogpunt mijn bijdrage aan de Curriculum Commissie.