Gezinsontwikkeling

Masterclass ‘Patronen in gezinnen en werkrelatie opsporen middels patroongerichte intervisie':Locatie Urmond

Wanneer de hulpverlening aan een gezin in een impasse terecht gekomen is, er bijna altijd sprake is van een zich herhalend destructief patroon in het gezin waarvan de hulpverlener onderdeel geworden is. In deze masterclass wordt een nieuw intervisiemodel gepresenteerd en ingeoefend dat volledig ontwikkeld is om patronen in systemen en in de hulpverleningsrelatie op […]

Door |3 maart 2016|0 Reacties

Negen stelregels om systeemgericht te gaan werken

De afgelopen maanden viel mij tijdens de supervisies die ik tijdens de opleidingsdagen gaf  iets belangrijks op. Terwijl wij een systeemgerichte opleiding zijn, blijken veel van onze studenten moeite te hebben met het werken met systemen. Óf ze nemen nog te vaak individuen die wel een relatie hebben mee voor een supervisie, óf ze nemen […]

Door |19 oktober 2015|0 Reacties