hulpverlening

Negen stelregels om systeemgericht te gaan werken

De afgelopen maanden viel mij tijdens de supervisies die ik tijdens de opleidingsdagen gaf  iets belangrijks op. Terwijl wij een systeemgerichte opleiding zijn, blijken veel van onze studenten moeite te hebben met het werken met systemen. Óf ze nemen nog te vaak individuen die wel een relatie hebben mee voor een supervisie, óf ze nemen […]

Door |19 oktober 2015|0 Reacties

Empower je cliënt, begin bij jezelf!

Empower jij al? Empowerment is een veel gebruikt modewoord in hulpverleningsland. Iedereen doet aan empowerment. De term, die ik vaak maar nietszeggend vind, verwijst naar de eigen kracht die mensen hebben. Naar kwaliteiten en het recht van zelfbeschikking. En wij hulpverleners empoweren!

Boeiend dat iedereen zegt te empoweren en dat een organisatie als Kentalis toch vindt […]

Door |3 september 2015|0 Reacties